Ochrona danych osobowych

 • Wstęp

  Nasza firma przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dlatego też gromadzimy tylko minimum niezbędnych informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostosowywać ofertę do ich oczekiwań. Aby zapoznać naszych klientów z naszymi zasadami ochrony danych osobowych – całkowicie zgodnych z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, stworzyliśmy poniższe zasady.

 • Dane osobowe

  Podczas przeglądania naszej witryny możesz wypełnić formularz, w którym będą zawarte dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Adres e-mail itp. Przesłanie ich do naszego biura równa się wyrażeniu zgody na przetwarzane tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanych tą drogą danych personalnych, czy adresowych naszych klientów/użytkowników tego serwisu nie udostępniamy osobom trzecim. Dane te są przechowywane i przetwarzane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem naszej firmy/witryny i nie będą wykorzystywane do żadnego innego celu.

 • Niezapowiedziane wiadomości

  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe pozyskaliśmy w/w drogą. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu, usług i produktów (np. zmiany teleadresowe, wewnętrzne promocje, informacje o nowościach itp.), wiadomości niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje typowo komercyjne. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe. Ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Firma nasza dołoży wszelkich starań, aby udostępnione nam dane osobowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem. Niemniej nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, które pozyskały je w drodze bezprawnego wtargnięcia na nasz serwer lub w trakcie jego awarii.